Anasayfa
  Hizmetlerimiz
   Gen Hizmetleri
   Protein Hizmetleri
   Fermentasyon
   Enzim Aktivite Tayini
 Ürünlerimiz
 Projeler
 Kütüphane

 
 Hizmetlerimiz
Gen Hizmetleri
KARASUGEN, gen hizmetleri başlığı altında bir dizi moleküler biyoloji hizmeti vermektedir.

Protein Hizmetleri
KARASUGEN, talep edilen genden ilgili proteini bakteriyel, maya veya fungal ekspresyon sistemi kullarak üretimi hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında gerçekleştirilen işlemler;
  • Genin ilgili ekspresyon vektörüne entegre edilmesi,
  • Genin ekspresyonu,
  • Protein saflaştırılması,


Fermentasyon
KARASUGEN, fermentasyon kapsamında verdiği hizmet başlıkları;
  • Sahip olduğu alt yapıyı fermentasyon proses çalışmalarında kullanılmak üzere kiralamak,
  • Bakteriyel, maya ve fungal ekpresyon sistemleri için proses geliştirme hizmeti vermek.
Enzim Aktivite Tayini
KARASUGEN, belli enzimler için enzim aktivite tayini hizmeti vermektedir. Bu enzimler;
  • Fitaz
  • Ksilanaz
  • Beta-glukanaz
  • Amilaz